Information om sidan

Bästa guiden till Köpenhamn!

.

Lekplats för små barn

Tornlekplatsen som ligger i Fælledparken ute på Østerbro, är en lekplats för de mindre barnen, som är byggd runt några av Köpenhamns mest kända torn.

Läs mer
.